讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

司马懿夺权篡位的底气在哪?司马家势力有多大

来源:讲历史2018-09-29 13:59:57责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】司马懿谋权,最后司马炎建立了晋朝称帝。司马家族的底气在哪呢?为何曹操不敢杀司马懿呢?其实,曹操对司马懿相当忌惮,杀司马懿之心一直都有,可是终究还是不敢,只有和曹…

澳门网上真人葡京 www.5921u.com

móuquán,zuìhòuyánjiànlejìncháochēng 

jiādezàine?wéicáocāogǎnshāne?

shí,cáocāoduìxiàngdāngdàn,shāzhīxīnzhídōuyǒu,shìzhōngjiūháishìgǎn,zhīyǒucáoyánjiākòngzhìjiā 

xiānláikànkànjiādeyóulái,jiādeyuányǒuzhǒngshuō:

1

 yuánguānzhí,chū西zhōuzhǎngguǎnjun1shìquándechénchéngxiū,shǔguānzhíchēngwèiwéishì shàngshíyǒurénzhòng,wéizhǎngtiānzhīguān,tángyáocéngzhòngzhīhòu zhōuxuānwángshí,yǒuzhòngzhīhòuchéngxiū,guānzhì,zhízhǎngguójiājun1duì,zuǒzhèngguó,quánshìzhòng hòuláichéngxiūpínglefāng,xiàgōng,zhōuxuānwángyǔnguānzhíwéixìng,hòusuíchéngshì 

2

 yuánchénxìng tiánxìng,chūchūnqiūshíráng 

3

 yuángǎixìng,chūxìngshì hǎoshìgǎixìng,shǔyīngǎixìngwéishì shǐshūzǎi:zhī hǎodànzhī,mendehòudàizhōngyǒurényīngǎiwéishì zhī hǎodànzhīèrrén,shìnánběicháoshíběifāngdeliúmínshǒulǐng,shǔmín,zàishǐ sòngshū   tōngwén   jīngběncǎo   běncǎogāng zhōng,duōjiāngliè qīngshuǐ  dànběnshūrènwéiguòshìcéngjīngqīngshuǐyángshìjiā,bìngfēishǔqīngshuǐshì,yīnyuánzhī,háiyǒudàijìnkǎozhèng 

  <rb>司</rb><rt>sī</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>懿</rb><rt>yì</rt><rb>夺</rb><rt>duó</rt><rb>权</rb><rt>quán</rt><rb>篡</rb><rt>cuàn</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>底</rb><rt>dǐ</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt>?<rb>司</rb><rt>sī</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>家</rb><rt>jiā</rt><rb>势</rb><rt>shì</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt>  

  4 yuánxìng,chūchūnqiūshíchǔguófǎn,shǔguānzhíchēngwèiwéishì fǎn,míngxióng,chǔgōng,shìchūnqiūshíchǔgòngwángxióngshěnzhízhèngshí(gōngyuánqián590 qián560niánzàiwèi)dechǔguóshàngqīng,guānwéi,zhízhǎngchǔguójun1duì,céngduōwéichǔguójiàngōngxūn,shìchǔgòngwángshǔxiàdezhòngchén zàifǎndehòusūnzhōng,yǒuxiānguānzhíchēngwèiwéixìngshìzhě,chēngshì,shìdàixiàngchuánzhìjīn 

5

 yuánxìng,chūchūnqiūshíjìnguóhánjué,shǔguānzhíchēngwèiwéishì hánjué,shìhàoxiàn,shǐchēnghánxiàn,shìchūnqiūshíjìnguóhánshìjiādedàilǐngxiù hánjuéshìhándeér,zǎoniánsàng,yóujìnguóshàngqīngzhàodùnyǎngzhǎng,hòubèizhàodùntuījiànwéijìnjun1de,shìchūnqiūshíjìnguózhèngzhìtáishàngzhòngyàoderén zàihánxiànshìshìhòu,deérhánxuānhánwèi,péizhílepángdehánshìjiā,wéihòuzhàoshìjiā wèishìjiāliánshǒujìnháng sānjiāfènjìn diàndìnglexiónghòudechǔ zàihánxiàndehòusūnzhōng,yǒuxiānguānzhíchēngwèiwéixìngshìzhě,chēngshì,shìdàixiàngchuánzhìjīn 

6

 yuángǎixìng,chūdōngjìnwángcháowángdǎo,shǔnángǎixìngwéishì wángdǎo,gōngyuán276 339nián,màohóng,lánglínrén(jīnshāndōnglín),chūshēnmíngménwàng wángdǎochūshēnzhōngyuánzhemíngshì,shìfēichánglǎoliàndezhèngzhìjiā,shìdōngjìnwángcháodeshíchuàngzàozhě dāngshíjìnyuánquēshǎocáinéngshēngwàng,zàijìnshìzhōngyòushìshūshǔ,zhīsuǒnénggòuwèi,zhǔyàokàowángdǎodezhīchí jìnyuányīnwángdǎozuòde xiāo ,wéizhòng 

zàiwángdǎodehòusūnzhōng,hòuyǒunángǎixìngzhě,xiānguānzhíchēngwèijìnwángcháoguóxìngwéixìngshì,chēngshì,shìdàixiàngchuánzhìjīn gāizhīwángshìshìrénjiēzūnfèngwángdǎowéixìngshǐ 

7

 yuánxìng,chūchūnqiūshísòngguókǒngjiā,shǔguānzhíchēngwèiwéishì kǒngjiā,gōngyuánqián? qián710nián,zhemíngchūnqiūchūsòngguó,míngjiā,kǒng shìkǒngdeliùshì,guānwéi 

zhèzhī,lùnshìzhīchuánxiàláide,dōudàibiǎozhezhǒngzūnguì,yōngyǒuchéngwéiwángdeqiánzhì 

zàiláikànkànwéicáoshìjiāzhíxiǎngshāérgǎnshāde,jiūjìngyǒubiézhīchù 

shǒuxiān,cáocāojiùshìbèideqīnfángjiàndāngguānde,zàizhè,cáoshìjiājiùqiànlejiāfèntiānderénqíng,zhèshìcáocāozhíróngrěndejiàozhòngyàodediǎn 

  <rb>司</rb><rt>sī</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>懿</rb><rt>yì</rt><rb>夺</rb><rt>duó</rt><rb>权</rb><rt>quán</rt><rb>篡</rb><rt>cuàn</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>底</rb><rt>dǐ</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt>?<rb>司</rb><rt>sī</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>家</rb><rt>jiā</rt><rb>势</rb><rt>shì</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt>

    ,jiāsuīránzhíméiyǒuchūguòguān,dànshìjiāxuéyuānyuán,yóuzàidàideshíhòu,chūlewèixiōng 

  zhǐdōnghànniánnèimíngménjiāxiōngrén:hànyǎnzhōushǐlǎng,
wèitàiwèi(jìnxuān),zhòngwèitàizǎi(jìnānpíngwáng),shūwèidōngchénghóukuí,wèi鸿hóngchéngxún,xiǎnwèizhōnglángjìn,huìwèiānchéngtínghóutōng,wèiānpíngtínghóumǐn,yòu yīnxiōngréndejiēyǒu  ,shìbìngchēngwéi   

háiyǒushū,rénsòngwàihào shuǐjìngxiānshēng  

méicuò,jiùshìjiànlehàochēnglóngfèngchúdezhūliàngpángtǒnggěiliúbèidehuīle 

huīdecáinéngyòngshuō,nénggòujiāochūzhūliàngpángtǒngzhèyàngdedāngshíjun4jiéderén,néngchà?

shí,zàilóngfèngchúzhīhòu,háiyǒuliǎngrén,zhōngjiùshì-zhǒng,shìjiāngwéi-yòu 

<rb>司</rb><rt>sī</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>懿</rb><rt>yì</rt><rb>夺</rb><rt>duó</rt><rb>权</rb><rt>quán</rt><rb>篡</rb><rt>cuàn</rt><rb>位</rb><rt>wèi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>底</rb><rt>dǐ</rt><rb>气</rb><rt>qì</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt>?<rb>司</rb><rt>sī</rt><rb>马</rb><rt>mǎ</rt><rb>家</rb><rt>jiā</rt><rb>势</rb><rt>shì</rt><rb>力</rb><rt>lì</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt>

 便biàncáocāodāngniánfángdejiànzhīēn,dànshìjiādelìngwài,dōushìshēngāowèi,shǒushíquán,érjiǎohuá,háoliúzhèng,cáocāonénggòusuídeshāyángxiūyàngshā,guǒjiāngshāle,zhíchùwàiqiángwēixiédewèiguó,zàiyǒudenèiluàn,cáowèijiānghuìhěnwēixiǎn 

guānjiàn,shuíméiliàodào,zhèháizhèmenénghuóā!

cáowèidōulehuángle,háihuóhǎohǎode,āi,huógāicáowèijiādǎoméi,dàohòucáojiāxiàhóujiāréncáijiànjiàndiāolíng,gèngjiākāile,érzhèshíhòu,tōngguòjièdāoshārénděng,chǎnchúwēixié,zhǎngkòngjun1quán,zuìzhōngrén 

dàohòudeshíhòu,jìngrányǒu zhāozhīxīn,rénjiēzhī ,érréngǎnshuōshíme 

jiàn,wēnshuǐzhǔqīng,jīngyíngdehàizhīchù 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科