讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

李世民为何会向突厥称臣纳贡十二年?

来源:讲历史2018-09-27 19:50:57责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】突厥是我国北方境内一个古老而又显赫的民族。早在南北朝时期,突厥族就逐渐发展壮大起来,建立了人数多达数十万的军队。到了隋朝初年,突厥族却因内讧和斗争,统治集团分裂…

澳门网上真人葡京 www.5921u.com

juéshìguóběifāngjìngnèilǎoéryòuxiǎndemín zǎozàinánběicháoshí,juéjiùzhújiànzhǎnzhuànglái,jiànlerénshùduōshùshíwàndejun1duì dàolesuícháochūnián,juéquèyīnnèihòngdòuzhēng,tǒngzhìtuánfènlièwéidōng西liǎng 西juézàiāěrtàishān西,dōngjuékòngzhìzhedōngxìngānlǐng西dàoāěrtàishānde广guǎng 

zhōngdōngjuéjiǔbèisuícháojun1duìbài,西juéyīnwéinèiluànérshuāiluò suítiānxiàluànzhī,dōng西liǎngjuéluòchènxùntǒng,zhòngxīnzhènzuò,shìxùnzhǎn,yuèchéngwéixióngběi kòng西,shènzhìduìzhōngyuánzàochéngyánzhòngwēixiédeqiángjun1shìliàng 

<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>向</rb><rt>xiàng</rt><rb>突</rb><rt>tū</rt><rb>厥</rb><rt>jué</rt><rb>称</rb><rt>chēng</rt><rb>臣</rb><rt>chén</rt><rb>纳</rb><rt>nà</rt><rb>贡</rb><rt>gòng</rt><rb>十</rb><rt>shí</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt>?

tóngshí,suínóngmíndefēngbàozhújiànjuànquánguófèn cóngsuíyángnián(611nián)kāishǐ,quánguóxiānhòuxìngdefǎnsuíjun1xiǎoxià100zhī,cānjiāderénshùshùbǎiwàn,zhōngshízuìwéiqiángdenóngmínmìngduìyǒusānzhī:zhīshìnán zháiràngdegǎngjun1,zhīshìběidedòujiànjun1,zhīshìjiānghuáidewēijun1 

jun1jīngguòniándexuèfènzhàn,dàolesuíyángshísānnián(617nián)deshíhóu,suícháozhèngquándebēngkuìjīngchéngwéiránshì,jun1zāodàoleyánzhòngchuàngshāng shísānnián(617nián)yuè,zhízàiděngdàishídeyuān shìmínkàndàoshíchéngshú,zàijìnyáng(jīnshān西tàiyuán)jun1sānwànshìshī,zhèngshìbīng,shìqiènóngmíndeshèngguǒshí 

 jiùtángshū zǎi,zàiyuān shìmínbīngshí,juéjun1duìchènjìnyáng,luěduófānér juéde,使shǐyuān shìmínshídàojuédànshìzhīdeliàng,érqiěshìmenzhēngduótiānxiàdehòuzhīyōu,guǒjuégǎohǎoguān,gānggāngxíngchéngdeshìjiùhuìzāodàomièdǐngzhīzāi 

wéilexiāochújuédewēixié,yuān shìmínxīnliúwénjìngshāng,yóutánggōngyuānqīngěijuéguóshǐhànxiělefēngbēixiūhǎo,bìng chēngchéngòng deshūxìn,yòudàishàngfènhòu,pàiliúwénjìngqiánwǎngjuétánpàn 

liúwénjìngdàojuéshí,shǐhànwèn: tánggōngshì,jīnwéi? liúwénjìnghuíshuō: huángfèizhǒng,chuánwèihòuzhǔ,zhìhuòluàn tánggōngguózhī,rěnzuòguānchéngbài,jun1,chùdāngzhě yuànhànbīngtóngjīngshī,rénzhòngtánggōng,cáijīnbǎojué  shǐhàntīngle,pàiqiǎnjiāngkāngqiàolǐngèrqiānbīng,suíliúwénjìngqiánwǎngtàiyuán,yòuxiànshàngqiānbiǎoshìyǒuhǎo liúwénjìngzhèchū使shǐjué,bǐngchéngleyuān shìmíndede,zhuāzhùlejuéshǐhàntāncáideruòdiǎn,nuògōngxiàjīngshīzhǎngānhòusuǒyǒucáijīnbǎoguīsuǒyǒu,zhèngzhōngshǐhànxià怀huái 

zhèjiànshǐshí,tángdàishǐxuéjiāyòuzàide tōngdiǎn zhōngyǒusuǒzǎi: (jué)yòugèngqiángshèng  tángtàiyuán,liúwénjìngpìnguó,yǐnwéiyuán  tōnglejuézhèguān,xiàngjuéchēngchéngòng,yǐnwéiyuán,xiāochúzhēngduótiānxiàshíláijuédewēixié,xiāochúhòuzhīyōu,zhèduìgānggāngdeshìtuánláishuō,shìfēichángzhíde 

<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>向</rb><rt>xiàng</rt><rb>突</rb><rt>tū</rt><rb>厥</rb><rt>jué</rt><rb>称</rb><rt>chēng</rt><rb>臣</rb><rt>chén</rt><rb>纳</rb><rt>nà</rt><rb>贡</rb><rt>gòng</rt><rb>十</rb><rt>shí</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt>?

suízheyuānshìdezhǎnzhuàng,juéréndewèikǒuyuèláiyuè shǐhànjīngchángxúnzhǎozhǒngjièkǒu,yàoyuānjìngòngcái  gāowèi,qiánhòushǎngshèng shǐshìgōng,jiāo
měiqiǎn使shǐzhězhìzhǎngān,duōhéng gāozhōngyuánwèidìng,měiyōuróngzhī   shǎng zhèyònghěnmiào,xiàgěishàngyīngwéijìngòng,shànggěixiàcáiwéishǎng yuānshìchén,juéshǐhànshìjun1wáng suīrántángshūdiāndǎozhǔhúnxiáohēibáidànyǎngàizhùyuānchēngchéngòngdeshìshí  yōuróng ,shíshàngshìyóushíjué,érmǎnduìfāngdetān,duìjuédezhǒngyàoqiúgǎnyǒuwéikàng 

shǐhànshìhòu,wéilebiǎoshìāidào,yuān wéizhīāi,fèicháosān,zhàobǎiguānjiùguǎndiào使shǐzhě  zhèshìzhōngguódàizhīyǒuguójun1shícáinénghángdelóngzhòngjiē,éryuān shìmínrènshídàoyóutángcháozàishíshàngjuéxiàngréngchùxiàfēng,tuánzhēngduótiānxiàdemiànháiméiyǒujiéshù,suǒzhīnéngwěnzhùjué,qiángrěn,juéxīnrènhànchùluógǎohǎoguān chùluóhànhòu,yuān shìmínréng chén zhìdiào,réngzhàobǎiguāndào使shǐzhěchùdiàosàng 

tángcháotǒngquánguóhòu,juérénkàndàonéngxiàngwǎngyàngcóngzhěshǒuzhōngsuǒcáile,yīnchèntángcháoguóháishífènqiángzhī,liánniánjìnrǎonèi,luěduórénkǒucái juéjiéhàncéngqīnjun115wàngōngbìngzhōu(jīnshān西quánjìngběi nèiméngfèn),luěnán5000kǒu
yòucéngbīng10wànluěshuòzhōu jìntàiyuángèng626niánshìmíngānggāngwèizhīshíbīng20wànzhítángdōuzhǎngānchéngwàiwèishuǐ便biànqiáozhīběi,zhǎngānchéngjǐn40,jīngshīzhèndòng tángtàizōngbèishèbīngzhī,qīnchénxiàjiāngshìwèishuǐjiéduìhuà jiéjiàntángjun1jun1róngwēiyán,yòujiàntàizōngjīncái,zhījiéméng,biǎoshìchén,cáilǐngbīngér退tuì,zhèjiùshìshǐshàngde wèishuǐzhīméng  

<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>向</rb><rt>xiàng</rt><rb>突</rb><rt>tū</rt><rb>厥</rb><rt>jué</rt><rb>称</rb><rt>chēng</rt><rb>臣</rb><rt>chén</rt><rb>纳</rb><rt>nà</rt><rb>贡</rb><rt>gòng</rt><rb>十</rb><rt>shí</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt>?

shìmínwèihòu,rènrénwéixián,zhīrénshànyòng
广guǎngkāiyán,xīnjiàn,zhùzhòngjīngzhǎn,zēngqiángjun1shìshí,zhídàozhēnguānsānnián(629nián)hòu,tángcháoduìjuédechénzhōngyǒulegǎibiàn shí,tángcháojun1duìdezuòzhànnénggāo,bīngyuán广guǎng,shìbīngrénshùpānshēngxiàngfǎn,juédeshíquèzhújiànxiàjiàng,xiēshǔguófēnfēnláifǎnkàng,juéshàngcéngtǒngzhìzhězhōngjiānyòuchūxiànfènliè,xíngshìchūxiànleyǒutángcháodebiànhuà cóng617niándào629niándezhèshíèrnián,xióngcáiluèdeshìmínshízàikǎojiějuéjuéwèn,shízàiwéijuéwènéryǎoqiē齿chǐ shí,shí,zàiděngdàishí 

zhēnguānsānnián(629nián),shìmínzàizōngfèndāngqiánxíngshì,zuòhǎochōngfènjun1shìzhǔnbèihòu,rènwéichèjiějuéjuéwèndeshíjīngchéngshú,juédìngchūbīngjué,piāoliàngde fānshēnzhàng ,chèxiāochúxīnzhōngyǐnrěnleshíèrniándeyīnyǐng,chègǎixiětángguóxiàngjué chēngchéngòng deshǐ,mìngjìnglǐngtángjun1zhǔdòngchūjué,bàijuéjun1,huózhuōjiéhàn,lejuédìngxìngshèng zhì,shìmínduìjuédechénshǐxuāngàojiéshù 

shìmínshì澳门网上真人葡京shàngfēichángyǒuzuòwéidehuáng,jǐnshànzhīrényòngrén,yǒngjiàngǎiguò,chuàngzàochū zhēnguānzhīzhì defánróngmiànérmíngchuíhòushì,tóngshíwéitǒngquánguóshídiàozhěngjuéguāndeshíshíèrniánláixiàngzhīguóchēngchéngòngderěnnàinéng,zhíhòurénxuéjièjiàn 

yuánwénzǎi 澳门网上真人葡京shàngxiēwángmen ,liúxìngliúbǐngguāngzhe,běijīnghángkōnghángtiānxuéchūbǎnshèchūbǎn

 • 比武则天厉害的女人 一人生了4个皇帝2个皇后

  在古代女人虽然地位非常底,一般连名字都是没有的,但有这么一位伟大的女性却不能不让人记住,她做过什么呢?答案也许会让人惊奇,是的,她就是因为生儿育女而出名的。娄昭君的子女中竟然出了四个皇帝两个皇后,这是详情>>

  2018-09-27 14:03:49
 • 史上首位太后芈月如此奔放 死前点名让男宠陪葬

  《芈月传》开播不久就名声大噪,在朋友圈热议不断。战国时代,清宫的小主们继续开撕,与历史原型模糊不清的钮祜禄甄嬛太后相比,不仅历史上有这个人,而且一生大起大落,是中国历史上最著名的女政治家,她城府极深、详情>>

  2018-09-27 13:41:24
 • 给关羽刮骨疗毒其实并不是华佗而是另有其人?

  关羽被称为天下战神,不是斩颜良诛文丑,而是能忍辱负重。最出名的事件莫过于“刮骨疗毒”,小说中是这样描写的:“……救关公归寨,拔出臂箭。原详情>>

  2018-09-27 13:41:23
 • 古代夏天是如何避暑降温的 竟比现代人还会享受

  中国地域广阔,大部分地区都是处在温带、热带气候区,一年四季变化明显,夏天也特别的炎热,尤其是最近几年全球气候异常,仿佛夏天也比前几年更热了。在这气温高达40°的夏天,虽然现代化的空调、电扇为大详情>>

  2018-09-27 13:41:20
 • 甄嬛选秀时明明见过皇上 为何当他是果郡王

  甄嬛本不想进宫,因此,在选秀的时候打扮朴素,却因为长相跟纯元相似被雍正留了牌子。进宫之后,她知道宫中人心险恶,不想被卷入宫斗之中,连累父母,所以一开始装病避宠。网络配图甄嬛身边的小允子在御花园里扎一个详情>>

  2018-09-27 13:41:18
 • 古代最招人恨的四种职业 从业者多数没有后人

  虽说三百六十行,行行出状元,但是在古代,不同行业却是有明确的高低贵贱之分的。士农工商、三教九流,九流又被分为上九流、中九流、下九流,从这些古语中可见古人对行业的等级之分是很重视的,之所以出现这种情况,详情>>

  2018-09-27 13:41:16
 • 他是史上第一神算:竟算尽唐朝之后2000年

  说起算命,恐怕现在很少会有人去相信。毕竟没有科学依据的算命只能说是一种玄学。而算命涉及方方面面,其复杂性也让人望而却步,远远不如星座,塔罗牌等简单。而导致人们不愿意相信的最重要一点便是算命被许多道行不详情>>

  2018-09-27 12:36:07
 • 地球板块相撞中消失的地壳去哪里了?

  地球史上最剧烈的大陆碰撞发生在6千万年前。在那次“事故”中,印度板块和欧亚板块撞到了一起。这次撞击催生了今天的世界最高峰喜马拉雅山。新研究称,撞击不仅抬高了陆地,也让两个大陆板详情>>

  2018-09-27 12:36:05
 • 古代后宫的妃子们为何过了五十岁就不能侍寝呢?

  人们常说,古代皇帝的后宫拥有三千佳丽。其实,三千佳丽只不过是个虚数。应该说,皇帝的后宫拥有多少嫔妃是有一整套宫廷制度的。那么,按照古代宫廷制度,这些皇帝的后宫究竟应该拥有多少嫔妃呢?详情>>

  2018-09-27 12:36:02

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科